back to home dude

Cuộc chiến tàn khốc

Cuộc chiến tàn khốc

về Cuộc chiến tàn khốc

Điều khiển va lãnh đạo những trận đánh khác nhau. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể chiến đấu với họ.