back to home dude

Cuộc chiến súc sắc

Cuộc chiến súc sắc

về Cuộc chiến súc sắc

Xâm chiếm tất cả những quốc gia trên bản đồ. Đánh bại đối thủ của bạn bằng cách sử dụng những súc sắc.