back to home dude

Cuộc chiến sống còn

Cuộc chiến sống còn

Về Cuộc chiến sống còn

Những kẻ thù đang tiến đến và nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tất cả bọn chúng! bạn có thể sử dụng số tiền có được để mua thêm những vũ khí mới trong cửa hàng! Bạn có thể tồn tại được bao lâu sau những đợt tấn công? Đừng quên thử chế độ chiến dịch trong trò chơi này nhé!