back to home dude

Cuộc chiến những viên ngọc rồng v1.5

Cuộc chiến những viên ngọc rồng v1.5

về Cuộc chiến những viên ngọc rồng v1.5

Đóng vai là Goku, Krillin hoặc một nhân vật khác trong truyện những viên ngọc rồng và chọn đối thủ cho mình. Hãy chiến đâu ở những địa điểm quen thuộc trong truyện và đừng bao giờ từ bỏ!