back to home dude

Cuộc chiến ngón tay cái

Cuộc chiến ngón tay cái

Về Cuộc chiến ngón tay cái

Tất cả chỉ vì chiến tranh ngón tay cái. Hãy đặt cược, chọn đội cho mình và bắt đầu cuộc chiến! Ai sẽ là người chiến thắng đây?