back to home dude

Cuộc chiến máy bay

Cuộc chiến máy bay

về Cuộc chiến máy bay

Bắn vào những chiếc máy bay để hạ gục chúng.