Thể loại thấp hơn

Cuộc chiến khủng bố Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi chiến đấu cùng những kẻ khủng bố hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 6Trò chơi chiến đấu cùng những kẻ khủng bố khác nhau, ví dụ như Bom hẹn giờ 90 giây & Enounter Specialist. Hãy loại bỏ tất cả các tên khủng bố bằng cách bắn gục chúng trước khi chúng có cơ hội bắn trả bạn!
Trận đấu

Gửi phản hồi