back to home dude

Cuộc chiến hỗn loạn 3: Prolog

Cuộc chiến hỗn loạn 3: Prolog

về Cuộc chiến hỗn loạn 3: Prolog

bạn vừa hoàn thành một cuộc huấn luyện và săn sàng để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: tiêu diệt doanh trại kẻ thù! Tiêu diệt hàng loạt các kẻ thù bằng cách dùng kết hợp của những bước chuyển và năng lượng