back to home dude

Cuộc chiến giữa các vì sao trên siêu không gian

Cuộc chiến giữa các vì sao trên siêu không gian

Về Cuộc chiến giữa các vì sao trên siêu không gian

Hãy hướng dẫn tàu vũ trụ của bạn đi đúng hướng, nếu không nó có thể va vào kẻ thù và khả năng là nó sẽ không thể sống sót. Bạn không muốn điều đó xảy ra đúng không? Vậy hãy canh chừng cẩn thận, hướng dẫn nó đi đúng đường và đừng dừng lại cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ