back to home dude

Cuộc chiến găngxtơ

Cuộc chiến găngxtơ

Về Cuộc chiến găngxtơ

Những kẻ Găngxtơ đang ở trên đường và chúng muốn bắt bạn. Bắn chúng trước khi chúng tiến đến quá gần!