back to home dude

Cuộc chiến đại dương

Cuộc chiến đại dương

về Cuộc chiến đại dương

Tiêu diệt những cướp biển thù địch, chiến đấu những quái vật biển và tự hào thể hiện những mối hận thù của bạn. Bạn có thể chơi với những người chơi khác trên toàn thế giới.