back to home dude

Cuộc chiến của Naruto

Cuộc chiến của Naruto

về Cuộc chiến của Naruto

Bạn sẽ là Naruto và chiến đấu với các ninja gian ác. Dùng các đòn tấn công khác nhau để đánh bại kẻ thù. Liệu bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ và giành điểm cao nhất?