back to home dude

Cuộc chiến công lý

Cuộc chiến công lý

về Cuộc chiến công lý

Hãy huỷ diệt toàn bộ những người ngoài hành tinh trên con tàu không gian trước khi chúng lại gần bạn