back to home dude

Cuộc chiến chí mạng

Cuộc chiến chí mạng

về Cuộc chiến chí mạng

Hãy chọn nhân vật phù hợp với bạn và bước vào cuộc chiến. Đối thủ muốn đánh bại bạn. Đã tới lúc cho mọi người thấy khả năng chiến đấu của bạn rồi đó.