back to home dude

Cuộc chiến bùn đất

Cuộc chiến bùn đất

về Cuộc chiến bùn đất

Hãy đua với những xe lớn qua những vùng cát đấy đồi núi và ngã rẽ. Bạn phải giữ chắc tay lái và cố gắng về nhất. Bạn có phải tay đua tốc độ không?