back to home dude

Cuộc chạy đua bia

Cuộc chạy đua bia

Về Cuộc chạy đua bia

Cuộc chạy đua bia sẽ khiến bạn trở nên bận rộn hơn trong quán ba đêm với vai trò là người pha chế. Mục đích của bạn là phục vụ bia cho những khách hàng đang tiến tới bạn và thu thập những chiếc cốc trống khi họ chuẩn bị rời khỏi quán ba. Nếu bạn không phục vụ khách của bạn và thu thập những chiếc cốc trước khi họ đến với bạn, trò chơi sẽ kết thúc