back to home dude

Cuộc Bao Vây Bất Tử

Cuộc Bao Vây Bất Tử

Về Cuộc Bao Vây Bất Tử

Bạn là một vị vua và bạn phải bảo vệ dân chúng và tòa lâu đài của bạn. Thậm chí là khi một bầy thây ma đang tiến đến. Bạn phải bảo vệ tất cả những gì mình có. Vậy nên hãy xây những bức tường vững chắc hơn. Ném những cây giáo nặng hơn và thuê những cung thủ giỏi hơn. Cung cấp những nâng cấp này bằng cách tiêu diệt nhiều thây ma hơn nữa. Sống sót qua khỏi đợt bao vây này và trở thành một vị anh hùng cho dân chúng của bạn. Chúc bạn may mắn.