back to home dude

Cùng xông lên

Cùng xông lên

Về Cùng xông lên

Tham gia vào một cuộc phiêu lưu mới với Mario! Giúp chú ta đánh bại kẻ thù càng nhiều càng tốt để đạt được nhiều combo hơn và thực hiện tốt nhất để đánh bại tên trùm cuối cùng! Chúc may mắn!