back to home dude

Cùng tăng lên 2: mở rộng

Cùng tăng lên 2: mở rộng

về Cùng tăng lên 2: mở rộng

Cố gắng để lấy lọ thuốc ma thuật ở mỗi cấp và thu thập càng nhiều ngôi sao càng tốt trên đường đi! Nhấp vào nhân vật của bạn để thay đổi hình dạng của mình và di chuyển qua các cấp độ! Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không nào?