back to home dude

Cực xanh

Cực xanh

về Cực xanh

Cố gắng sống sót trong thế giới nguy hiểm này! Bắn hạ những kẻ thù, nhảy qua vách đá và né tránh tất cả những chướng ngại vật! Bạn có thể sống sót bao lâu?