back to home dude

Cực nóng

Cực nóng

về Cực nóng

Thời gian sẽ chỉ trôi đi khi bạn di chuyển. Hãy coi chừng mọi thứ diễn ra xung quanh và giết kẻ thù trước khi chúng giết bạn. Liệu bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ này không?