back to home dude

Cuboy Quest

Cuboy Quest

về Cuboy Quest

Giúp vị anh hùng Cao bồi của chúng tôi thoát ra. Đôi lúc anh ấy phải bắn những quả bóng hoặc những chiếc thùng để tìm được lối ra.