back to home dude

Cube Mayhem

Cube Mayhem

về Cube Mayhem

Trong trò chơi này bạn được đặt trong một hoàn cảnh và công việc của bạn là di chuyển khối hình từ vị trí A sang B bằng cách đặt những viên gạch khác nhau trong mỗi cấp độ. Khi bạn đạt được cấp độ càng cao trong trò chơi này, bạn sẽ mở ra được càng nhiều những viên gạch, và chúng có thể làm cho trò chơi của bạn trở nên dễ hơn hoặc khó hơn!