back to home dude

Cube Escape: Theatre

Cube Escape: Theatre

Về Cube Escape: Theatre

Hôm nay chính là ngày mà bạn sẽ biết thêm về quá khứ, tương lai của mình và người mà bạn có thể trở thành. Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong nhà hát này. Nhưng bằng cách nào? Điều đó phụ thuộc vào bạn! Hãy nhìn xung quanh, thu thập các món đồ và tương tác với những người mà bạn gặp. Bất cứ điều gì để có thể rời khỏi nhà hát này sớm nhất có thể.