back to home dude

Cube Escape: Sinh Nhật

Cube Escape: Sinh Nhật

Về Cube Escape: Sinh Nhật

Vào năm 1939 bạn tổ chức sinh nhật lần thứ 9 của mình. Đó có vẻ như là một sinh nhật bình thường. Có bánh, nhạc và gia đình của bạn cũng ở đó. Mọi thứ đều tốt đẹp, cho đến khi bạn nhận được một món quà kì lạ và có một người đàn ông không mời ở trước của nhà bạn. Bạn sẽ thoát ra khỏi cơn ác mộng này bằng cách nào? Tìm quanh căn phòng, thu thập các món đồ và tương tác với mọi người và đồ vật. Chúc mừng sinh nhật!