back to home dude

Cube Crash

Cube Crash

về Cube Crash

San bằng sân chơi bằng cách xóa những nhóm cùng khối màu trong cách hiệu quả nhất. Nhớ là bạn đừng kết thúc trò chơi với quá khối hình còn lại trên sân.