back to home dude

Cửa hiệu đêm hội

Cửa hiệu đêm hội

Về Cửa hiệu đêm hội

Bạn là chủ của một cửa hàng bán những chiếc váy cho các đêm hội. Tất cả những người nổi tiếng là khách hàng của bạn, hãy đảm bảo họ luôn hài lòng.