back to home dude

Cửa hàng thời trang

Cửa hàng thời trang

về Cửa hàng thời trang

Bạn là người quản lý của một cửa hàng thời trang. Hãy giúp đỡ những khách hàng và làm hài lòng họ.