back to home dude

Cửa hàng sửa chữa ô tô 2 chuyến du lịch thế giới

Cửa hàng sửa chữa ô tô 2 chuyến du lịch thế giới

Về Cửa hàng sửa chữa ô tô 2 chuyến du lịch thế giới

Kate là chủ một cửa hàng sửa chữa xe hơi. Mua, sửa, rửa, sơn và bán những chiếc xe trong cửa hàng. Mua đầy đủ những phụ tùng và thuê thợ máy.