back to home dude

Cửa Hàng Kho Báu Nhỏ

Cửa Hàng Kho Báu Nhỏ

Về Cửa Hàng Kho Báu Nhỏ

Huntington. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của tôi. Nhưng tôi không có bất kỳ ý tưởng nào về loại cửa hàng mà tôi muốn mở. Có lẽ tôi có thể làm việc bí mật? Tìm hiểu về sự cạnh tranh, xem mọi người đang bán thứ gì. Bạn có thể tìm thấy tất cả những đồ vật được mô tả ở góc dưới không?