back to home dude

Cửa hàng kem

Cửa hàng kem

về Cửa hàng kem

Chào mừng bạn đến với cửa hàng kem nơi bạn làm việc. Hãy chắc chắn các khách hàng nhận được cây kem quý giá thật nhanh và đạt đủ doanh thu để sang được màn chơi tiếp theo.