back to home dude

Cửa hàng của những báu vật 2

Cửa hàng của những báu vật 2

Về Cửa hàng của những báu vật 2

Hãy tìm đúng vật thể trong mỗi phòng. Hãy nhấp chuột vào những dấu hỏi để mở ra một gợi ý mới. Bạn sẽ mất bao lâu để tìm ra chúng?