back to home dude

Cú nhảy ngoạn mục

Cú nhảy ngoạn mục

về Cú nhảy ngoạn mục

Bạn có thể hoàn thành trò chơi. Hãy thử chơi để còn lại 1 trái bóng duy nhất. Nhảy qua các trái bóng khác để làm chúng biến mất.