back to home dude

Cú nhảy của Dino

Cú nhảy của Dino

Về Cú nhảy của Dino

Bạn có thể nhảy bao xa cùng với chú khủng long đỏ nhỏ bé trong trò chơi Cú nhảy của Dino? Bạn có thể nhảy lên từng ngói hay nhảy hai miếng cùng một lúc? Hãy đảm bạo rằng bạn thực hiện nó trên ván, lá bèo hoặc bất cứ cái gì đang trôi nổi. Cố gắng đừng ngã xuống nước bởi Dino không thể bơi!