back to home dude

Cú nhảy của chồn lông xám

Cú nhảy của chồn lông xám

về Cú nhảy của chồn lông xám

Hãy nhảy lên hoả tiễn và bắn cao lên trời. Hãy thu thập thật nhiều điểm khi bay lên. Sau khi chạm đến đỉnh, bạn sẽ rơi xuống lại và đừng quên lấy điểm khi rơi xuống.