back to home dude

Cú ném bóng 2

Cú ném bóng 2

về Cú ném bóng 2

Nhiệm vụ của bạn là ném trái bóng vào rổ và ghi thật nhiều điểm. Rổ bóng sẽ di chuyển từ trái qua phải, vì thế bạn phải nhắm thật chuẩn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên coi chừng Granny, người đang cố gắng căn cú ném của bạn.