back to home dude

Cầu gỗ

Cầu gỗ

về Cầu gỗ

Chọn cây cầu mà bạn muốn sửa chữa. Sửa cây cầu bằng cách di chuyển các tấm gỗ. Suy nghĩ kĩ càng và lập kế hoạch truớc.