back to home dude

Cú đánh

Cú đánh

về Cú đánh

Hãy chọn người chơi và đánh bại đối thủ của bạn. Nhưng hãy coi chừng: anh ta bự hơn bạn rất nhiều.