back to home dude

Cú click của Santa

Cú click của Santa

về Cú click của Santa

Khi 2 biểu tượng hoặc hơn thế nằm gần nhau, bạn có thể làm chúng biến mất bằng cách nhấp chuột vào chúng. Bạn có thể giành được điểm cao nhất?