back to home dude

Crystal Chaos

Crystal Chaos

về Crystal Chaos

Bạn sẽ chịu trách nhiệm điều khiển viên thủy tinh màu xanh lá cây nhiều gai. Công việc của bạn là hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khác nhau ở từng cấp độ. Tránh tất cả những kẻ thù và tập hợp thật nhiều những viên thủy tinh!