back to home dude

Crystal Battle

Crystal Battle

về Crystal Battle

hãy đập vỡ tất cả những hình pha lê phía trên. Cố gắng càng nhanh tay càng tốt, nếu không đối thủ của bạn sẽ giành phần tiêu hủy chúng thay bạn.