back to home dude

Phá Tòa Tháp

Phá Tòa Tháp

Về Phá Tòa Tháp

Phá tòa tháp với chiếc búa của bạn và giải cứu nàng công chúa. Bạn có thể vừa phá tòa tháp vừa tránh những vật nhọn trên đường không? Hãy để dành tiền để có thể mua những nâng cấp hữu ích sẽ cho bạn thêm điểm và thêm thời gian. Cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ để được thưởng thêm tiền. Chúc bạn may mắn, kỵ sĩ quý tộc!