back to home dude

Crossy Swipe

Crossy Swipe

Về Crossy Swipe

Bị nhốt trong đống đá. May mắn là vẫn luôn có con đường thoát nhưng chính bạn phải tự tìm nó. Hãy thu thập 3 ngôi sao vàng và đến lối thoát nhanh nhất có thể. Hãy xoay đống đá để tìm đường đi và để thoát khỏi đống đá nhanh nhất có thể.