back to home dude

Băng Qua Cầu 2

Băng Qua Cầu 2

Về Băng Qua Cầu 2

Chú người máy nhỏ bé này thích đi thám hiểm và muốn đi từ mái nhà này sang mái nhà khác. Vấn đề duy nhất là cậu ấy không thể nhảy. Bây giờ phải làm sao? May mắn thay là cậu ấy có thể dựng những cây cầu. Nhưng cậu ấy cũng không tốt lắm trong việc tính toán xem cái cầu cần phải lớn đến mức nào. Bạn sẽ giúp cậu ấy trong cuộc hành trình nhỏ bé của cậu ấy chứ?