Thể loại thấp hơn

Creeper World

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Creeper World hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi Creeper World khác nhau, ví dụ như Creeper World 1: Evermore & Creeper World 1: Training. Trong thế giới này có một nguy cơ rất lớn. Có một chất lỏng Axít có thể giết chết bạn được. Chất lỏng này gần chảy đến bạn rồi! Bạn hãy nhanh chóng xây dựng trại của bạn, thu thập đủ năng lượng để bảo vệ trại mình. Hãy nghĩ ra chiến lược thông minh và chiến thắng trò chơi này.
Trận đấu

Gửi phản hồi