back to home dude

Creative Kill Chamber 2

Creative Kill Chamber 2

về Creative Kill Chamber 2

Monty lại một lần nữa trở về với nơi giết người sáng tạo để giải thoát cho Kenji bạn anh ta thoát khỏi ổ ma quỷ! Hạ gục những tên lính gác và khám phá điều kiện xung quanh.