back to home dude

Creative Kill Chamber

Creative Kill Chamber

về Creative Kill Chamber

Trong trò chơi phiêu lưu này, bạn hãy cố gắng tẩu thoát khỏi người bắt giữ của bạn bằng cách giết chúng một cách ứng biến và không ngờ! sử dụng chuột để tìm cơ hội và những món đồ để thu nhặt.