back to home dude

Create a Snowman

Create a Snowman

về Create a Snowman

Hãy tạo ra một người tuyết thật ngộ nghĩnh bằng cách sắp xếp những quả tuyết và dùng những thứ sẵn có trên màn hình. Và có thể bạn sẽ tạo ra cùng lúc 2 người tuyết.