back to home dude

Crazy Hangover 3

Crazy Hangover 3

về Crazy Hangover 3

Ted cảm thấy thật nôn nao sau bữa tiệc hoang dã! Hãy giúp anh ta tìm lại thành viên ban nhạc của mình bằng cách tìm kiếm khắp nơi. Hãy thu thập đồ vật bạn tìm thấy và thực hiện nhiệm vụ để có thể tiếp tục tìm kiếm!