back to home dude

Crazy Freekick

Crazy Freekick

Về Crazy Freekick

Ai là người có cú đá tuyệt vời nhất thế giới? Hãy chọn một đất nước và bảo vệ danh dự cho nó. Hãy đánh dấu lên trục và chọn bất cứ nơi nào bạn muốn đá. Mục tiêu sẽ trở nên khó hơn tại mỗi mức độ. Vậy nên hãy tin tưởng vào khả năng của mình.